section-ae5ae4d

RACKOVÉHO PRIESTORU PRENÁJOM
About
https://www.coolnet.sk/wp-content/uploads/2020/11/Snimka-obrazovky-2020-11-20-o-10.12.18-555x555.png

RACK HOUSING

Všetky zariadenia v jednej skrini! 
Hľadáte ideálne prevádzkové podmienky pre svoje technológie? Naša služba zahŕňa prenájom celého rackového priestoru alebo jeho časti pre všetky vaše zariadenia. Váš rack bude zabezpečený kvalitnou konektivitou, nepretržitým napájaním elektrickou energiou a možnosťou pripojenia do siete Internet.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného nižšie.

kontakt
MÁTE ZÁUJEM O RACK HOUSING?

KONTAKTUJE NÁS!